Jacek Gallant oficjalna strona

Polacy o aborcji

Według większości Polaków, to kobieta powinna decydować o ciąży. 57 proc. respondentów uważa, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania w pierwszych tygodniach ciąży o tym, czy chce urodzić dziecko czy nie - wynika z sondażu CBOS.

Przeciwnego zdania jest 36 proc. osób, 7 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Im badani bardziej religijni, im bardziej na prawo sytuują swoje poglądy polityczne, tym częściej uważają, że kobieta nie ma prawa decydować w tej kwestii.

42 proc. respondentów CBOS-u jest zdania, że aborcja powinna być w Polsce dozwolona, ale z pewnymi ograniczeniami, a 13 proc. opowiada się za przerywaniem ciąży bez żadnych ograniczeń. 32 proc. badanych uważa, że zabieg powinien być zakazany, ale z pewnymi wyjątkami; 10 proc. sądzi, że należy go całkowicie zakazać.

Zdaniem 88 proc. respondentów, aborcja może być dopuszczalna, gdy zagrożone jest życie matki, a 80 proc. - gdy zagrożone jest jej zdrowie. 77 proc. jest za przeprowadzeniem zabiegu, gdy ciąża była wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, a 66 proc. - gdy wiadomo, że urodzi się dziecko upośledzone.

Według sondażu, prawie dwie piąte Polaków (42 proc.) uważa, że legalny zabieg przerwania ciąży powinien być możliwy, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej, a 36 proc. - gdy jest w trudnej sytuacji osobistej.

Najmniej - 28 proc. badanych akceptuje aborcję, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka.

Cztery piąte ankietowanych (79 proc.) przez CBOS uważa, że w szkołach podstawowych należy wprowadzić lekcje poświęcone seksualności człowieka i zapobieganiu ciąży. Poglądy na ten temat zależą przede wszystkim od wieku respondentów - im ankietowani młodsi, tym chętniej opowiadają się za takim zajęciami, im starsi, tym bardziej są im przeciwni.

CBOS pytał także Polaków o zgodę za zapłodnienie in vitro. Okazało się, że trzy czwarte (76 proc.) badanych uważa, iż małżeństwo, które nie może mieć dzieci, powinno mieć możliwość dokonania zapłodnienia pozaustrojowego. Przeciwnego zdania jest co siódmy badany (15 proc.), a co jedenasty nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Respondenci CBOS-u opowiadają się głównie za tym, by badanie in vitro było bezpłatne (36 proc.) lub częściowo płatne (35 proc.). 15 proc. osób chce, by takie badania były pełnopłatne, a 14 proc. nie ma w tej sprawie zdania. Opinie w tej sprawie zależą głównie od sytuacji materialnej badanych - im lepsze wykształcenie i im lepsza ocena własnych finansów, tym częstsza opinia, że za in vitro powinno się płacić.

Badanie Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w dniach 7-10 stycznia na grupie 1089 dorosłych Polaków.

 

(PAP) 24.02.2005

 
Jesteś tutaj: Strona główna Warto wiedzieć Polacy o aborcji